Advocats

Oferim assesorament legal en totes les àrees del dret per defensar els seus interessos.

Som advocats especialitzats en oferir assessorament legal a les empreses,  particulars i col·lectius en totes les àrees  del dret. Defensem els seus interessos en aquells procediments judicials que vulguin interposar, o en els que hagin d’intervenir.

Dret administratiu i urbanisme

Des de l’àrea de Dret Administratiu us podem ajudar a tramitar i resoldre qualsevol procediment administratiu, així com a resoldre qualsevol conflicte que sorgeixi entre vosaltres i l’administració pública.

Dret laboral

Des del nostre departament especialitzat garantim assessorament integral i defensa jurídica a l’àmbit del dret laboral i de la Seguretat Social.

Dret mercantil

Assessorament en la direcció i gestió de les diferents transaccions que poden succeir-se a nivell empresarial i societari incloent constitució de les mateixes, fusions, absorcions, liquidacions o els seus tractaments fiscals en les diferents fases.

Dret Penal

El Dret Penal és el conjunt de normes que defineixen com delictes determinades
situacions i que porten aparellades conseqüències en forma de penes.

Dret civil

Des de l’àrea de Dret Civil us podem ajudar a regular tots aquests actes i contractes i us podem assessorar, tant preventivament intervenint en qualsevol negociació o contracte, com en la resolució de qualsevol conflicte.

Dret noves tecnologies

La evidència de que el món virtual cada vegada ocupa més espai a les nostres vides, tant en l’àmbit empresarial, com personal i econòmic, fa que sigui de vital importància conèixer les seves regles legals de funcionament.

Desplaça cap amunt