/

DRET ADMINISTRATIU I URBANISME

Dret administratiu i urbanisme

Us prestem assessorament, i us acompanyem en la tramitació i resolució de tot tipus d’expedients i recursos tant administratius com contenciosos administratius

Des de l’àrea de Dret Administratiu us podem ajudar a tramitar i resoldre qualsevol procediment administratiu, així com a resoldre qualsevol conflicte que sorgeixi entre vosaltres i l’administració pública.

Reclamacions per responsabilitat patrimonial del'administració i del personal al seu servei

Portem a terme les actuacions que correspongui, per a la reclamació des de les indemnitzacions pels danys que us provoqui en els vostres béns i drets el mal funcionament de l’administració o les actuacions del personal al seu servei.
Les reclamacions patrimonials contra l’administració procedeixen, entre altres, quan hem patit danys provocats pel mal funcionament de qualsevol organisme de l’administració pública, o dels professionals que estan al seu servei.
Aquests són alguns exemples de reclamacions a l’administració que hem portat a terme en nom dels nostres clients:

 • Per lesions als ocupants, i danys en el vehicle, com a conseqüència d’un accident de trànsit provocat pel deficient manteniment de la via pública.
 • Per danys en el vehicle, a conseqüència d’un accident de trànsit provocat per la deficient senyalització d’un encreuament de carreteres.
 • Per lesions en una caiguda, provocada pel deficient manteniment d’una vorera.
 • Per lesions en una caiguda d’una persona gran per manca de mesures de seguretat en un centre de dia.
 • Per danys en un negoci provocats pel deficient manteniment de la xarxa d’aigua.
 • Per lesions provocades per errors mèdics de professionals de la sanitat pública.
 • Per lesions provocades a un funcionari públic a causa d que l’administració pública no el va proveir dels elements de seguretat necessaris per a executar les seves tasques.

El nostre servei consisteix en l’assessorament i assistència durant l’expedient administratiu de reclamació patrimonial, que és previ a la reclamació en la via judicial, i en el seu cas, negociació amb les companyies d’assegurances.

També defensarem els vostres interessos davant dels Jutjats del Contenciós Administratius, Tribunals Superiors de Justícia, Tribunal Suprem i si cal, Tribunals de justícia europeus.

Urbanisme

Assessorament integral en tot tipus de procediments urbanístics tant a a propietaris i promotors, com a administracions. La nostra intervenció abasta tot tipus d’operacions, desde la redacció i tramitació de qualsevol tipus d’instrument de planejament i gestió urbanística (plans, projectes, reparcel·lacions, etc), fins a l’assessorament en l aredacció de convenis urbanístics, i l’assessorament integral a les entitats urbanístiques col·laboradores, com les juntes de compensació o de conservació.

En ser un despatx multidisciplinar abastem l’assesorament legal, l’econòmic, el comptable, el fiscal i el laboral. Us podem ajudar també en procediments de protecció de la legalitat urbanística i sancionadors.

Altres serveis

 • Contractes amb l’administració pública
 • Assessorament en licitacions i concursos
 • Procediments i recursos administratius
 • Recursos contenciosos administratius

Equip

Descobreix la persona responsable de l’equip de Dret administratiu i urbanisme

Isabel Comella Gil

Sòcia – Advocada – Mediadora

Llicenciada en Dret per la UB. 25 anys d’experiència com a advocada de les àrees mercantil, civil i penal.
Mediadora Cívil, Mercantil i Familiar.

Nuria Huete Carballo

Sòcia – Advocada

Llicenciada en Dret per la UAB. Més de 20 anys d’experiència com a advocada en dret civil i administratiu. Especialitzada en dret immobiliari, successions (herències i testaments) i urbanisme.

Articles de Dret administratiu i urbanisme

Descobreix els articles de la Dret administratiu i urbanisme de la Consultoria Sensus Manresa

Desplaça cap amunt