/

DRET CIVIL

Dret Civil

L’àrea de Dret Civil del nostre despatx es dedica
principalment a prestar assessorament en totes les matèries que integren el dret privat.

Des de l’àrea de Dret Civil us podem ajudar a regular tots aquests actes i contractes i us podem assessorar, tant preventivament intervenint en qualsevol negociació o contracte, com en la resolució de qualsevol conflicte.

Dret de Successions

Aportem solucions a situacions que afecten el més íntim i personal, com són les relacions jurídiques entre la parella, la relació entre pares i fills i en general de la família, en totes les seves configuracions. Ens ocupem d’assessorar-vos tant en situacions que es puguin presentar durant la vida, com en previsió de les que es puguin presentar en cas de defunció, especialment en l’àmbit empresarial, contemplant en tot moment els aspectes legals, econòmics i fiscals i fins i tot penals.

Només amb una dilatada experiència com la que oferim al nostre despatx, es pot aconseguir el grau de confiança necessari per tal de prestar el millor asssessorament en matèria de familia i successions. Aquests són alguns dels serveis que us podem oferir en aquesta matèria: En matèria de matrimonis, parelles de fet i menors

 • Divorcis i separacions (de comú acord i contenciosos)
 • Modificació de mesures establertes en les sentències prèvies
 • Regulació de les parelles de fet
 • Modificació i / o dissolució del règim econòmic matrimonial
 • Procediments de filiació
 • Mesures de protecció de menors i discapacitats: Tuteles, curateles, guardes, nomenaments de defensors judicials
 • Pactes matrimonials Protocols familiars
 • Mediació familiar.
 • Reconeixement i execució a Espanya de sentències estrangeres.
 • Successions
 • Acceptacions d’herències contemplant aspectes legals, fiscals i de planificació futura
 • Assessorament en testaments i voluntats anticipades
 • Reclamacions d’herències, legítimes i llegats
  Administracions
 • Administracions d’herències
 • Pactes successoris

Dret Immobiliari

Ens ocupem de manera especialitzada de tota mena de transaccions immobiliàries:

 • Compravendes d’immobles de tota mena (habitatges, naus, locals, terrenys, etc)
 • Arrendaments d’immobles de tota mena
 • Opcions a compra
 • Contractes de construcció i promoció, inclòs la contractació de tots els serveis accessoris, sigui amb professionals o subcontractats.
 • Permutes
 • Compravenda de societats immobiliàries
 • Operacions de finançament
 • Constitució de règims de copropietat (comunitats, complexos, etc)
 • Assessorament i redacció de tota mena de contractes i documents necessaris per a formalitzar qualsevol contractació immobiliària
 • Intervenció en procediments judicials relatius al compliment dels contractes, desnonaments, reclamacions, procediments d’execució hipotecària, entre altres.


Sensus, com a despatx interdisciplinari, no només assessorem legalment, sinó que tenim especial cura en les repercussions econòmiques i fiscals de les operacions en les quals intervenim, buscant la manera més òptima de portar-les a terme.

Altres serveis

 • Herències i dret successori
 • Procediments d’incapacitació, tutela, curatela, nomenament de defensor judicial
 • Reclamacions en incompliment de contractes
 • Defensa de consumidors i usuaris. Dret bancari.
 • Reclamacions per accidents, de treball, industrials, de trànsit, etc
 • Mediació

Equip

Descobreix la persona responsable de l’equip de Dret Civil

Isabel Comella Gil

Sòcia – Advocada – Mediadora

Llicenciada en Dret per la UB. 25 anys d’experiència com a advocada de les àrees mercantil, civil i penal.
Mediadora Cívil, Mercantil i Familiar.

Nuria Huete Carballo

Sòcia – Advocada

Llicenciada en Dret per la UAB. Més de 20 anys d’experiència com a advocada en dret civil i administratiu. Especialitzada en dret immobiliari, successions (herències i testaments) i urbanisme.

Articles de Dret Civil

Descobreix els articles de la Dret Civil de la Consultoria Sensus Manresa

Desplaça cap amunt