Auditoria

La nostra firma presta serveis d’auditoria amb l’objectiu de realitzar un servei diferencial, de qualitat i diligència professional, aportant valor al client i als seus accionistes.

SENSUS AUDITORIA presta serveis d’auditoria financera i assurance per accionistes, l’alta direcció sota un enfocament basat en auditories rigoroses e independents, enfocades a millorar de forma continua la funció financera de l’empresa i l’entorn de control, per mantenir la confiança de l’accionista i aconseguir la màxima satisfacció del client en el servei prestat.

Auditoria & Assurance

La nostra firma presta serveis d’auditoria amb l’objectiu de realitzar un servei diferencial, de qualitat i diligència professional, aportant valor al client i als seus accionistes.

Advisory

Les decisions que es prenent a les companyies en molts casos s’han de fonamentar els el números, números d’estats financers, estadístiques de vendes, comparatives de despeses, etc…vivim en un mon on estem dominats pels números, però cal tenir en compte que els números a les companyies son la conseqüència, i no la causa dels fets que podem ocórrer.

Forensic

El nostre servei de Forensic s’enfoca en la detecció de fraus i delictes empresarials i financers, així com l’assistència com expert independent en la resolució de litigis o conflictes judicials o extrajudicials de caràcter econòmic financer

Desplaça cap amunt