/

FORENSIC

Forensic

Forensic

El nostre servei de Forensic s’enfoca en la detecció de fraus i delictes empresarials i financers, així com l’assistència com expert independent en la resolució de litigis o conflictes judicials o extrajudicials de caràcter econòmic financer

Actuacions como expert independent

  • Càlcul de danys i perjudicis
  • Valoracions d’empreses, unitats de negoci o determinats actius.
  • Emissió d’informes per compliment.
  • Emissió de dictàmens com a pèrit judicial
  • Assessorament en matèria concursal.

Àrea

En el moment que es pot intuir que hi pot haver una apropiació indeguda d’actius, suborn, corrupció, manipulació comptable o obtenció de finançament fraudulent i/o transaccions no autoritzades, no hi ha prou amb una auditoria de comptes, es necessària una Auditoria Forensic.

Prevenció i investigació del frau empresarial i financer

  • Avaluació i diagnòstic de l’exposició al frau amb la verificació dels controls existents anti-frau per detectar possibles punts vulnerables i proposta de millores.
  • Implantació de polítiques de i protocols de prevenció de frau, aplicació de proves de compliment en transaccions, àrees, processos.
  • Investigació, quantificació i acreditació del frau
Desplaça cap amunt