Avís legal

1. Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes illícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.


SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L. no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

2. Cookies

Aquesta Web pot utilitzar “Cookies” d’ús intern imprescindibles per a la prestació dels serveis sol·licitats pels usuaris i necessàries per a la navegació.

Les “Cookies” que pot utilitzar aquest lloc web són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en l’ordinador amb l’única fi de gestionar l’autenticació dels usuaris, la prestació dels serveis sol·licitats i efectuar la transmissió de comunicacions per la Xarxa, d’acord amb l’establert en l’article 22 de la Llei 34/2012 de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI).

L’usuari té la possibilitat no instal·lar les “Cookies” en el seu disc dur, configurar el navegador per ser informat abans que les “Cookies” s’emmagatzemin en el seu ordinador o per eliminar les que s’hagin instal·lat. L’usuari pot configurar el seu navegador per especificar les “Cookies” que poden ser acceptades i les que no, pot també acceptar “Cookies” de sessió, de manera que s’eliminin quan es tanqui el navegador i podent, en qualsevol moment, veure i esborrar les “Cookies” individualment

Encara que li advertim que el fet de no acceptar les “Cookies” del nostre lloc web podrà suposar la impossibilitat o una important limitació perquè puguem prestar-li els nostres serveis.

Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador si vol ampliar la informació sobre la gestió de les “Cookies”.

3. Enllaços a altres Webs

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L., per això, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

4. Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L. (SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L.), li informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web http://www.sensusconsultoria.com.

Denominació: SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L.

Domicili: PASSEIG PERE III, 19 ENTRESÒL 2 MANRESA 08242 (BARCELONA)

Telèfon: 938721942

Email: info@sensusconsultoria.com
CIF: B66483645
Inscripció registral: Registre Mercantil de Barcelona, al volum 44767, foli 87, fulla 465886

5. Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de MANRESA.

6. Objecte Social

SENSUS CONSULTORIA JURIDICA I EMPRESARIAL, S.L., té com a activitat l’assessorament i consultoria econòmica , jurídica, fiscal i laboral, per a empreses i particulars , organització de seminaris i activitats de formació no reglada , prestació de serveis a empreses d’estratègia comercial , etc

7. Política de Protecció de Dades

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb les següents finalitats:

– Informar sobre els nostres productes i serveis, quan així ho solliciti.

– Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si s’escau.

– Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les seves dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat.

Quan iniciem algun procés de selecció on pugui encaixar el seu perfil, ens posarem en contacte amb vostè. Mantindrem les seves dades personals durant un període de dos anys per tal de poder comptar amb la seva participació en futurs processos.

Mitjançant l’emplenament de formularis de contacte de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sollicitud d’informació remesa a SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L., l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L., utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament.
Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot demanar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

8. Política de Protecció de Menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 13 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 13 anys d’edat.
SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L. recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sollicitar algun producte.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

9. Propietat Intel·lectual e Industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Inte·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L. L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L., llevat que s’estableixi expressament el contrari.

10. Xarxes Socials

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privacitat. També consent expressament l’accés de SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L. al tractament de les seves dades contingudes en la llista d’amics i al fet que al fet que les notícies publicades sobre qualsevol producte de SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L. apareguin en el seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, l’informem que les dades personals dels seguidors de SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L., seran incorporades a un fitxer el titular del qual és SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L. amb la finalitat de mantenir informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats de SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L..
La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, de manera que els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L. no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals estiguin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sollicitar a SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L. la cancellació dels mateixos.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a SENSUS CONSULTORIA JURÍDICA I EMPRESARIAL, S.L.. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Desplaça cap amunt