/

ÀREA LABORAL

Àrea laboral

Facilitem les relacions laborals entre empreses i
treballadors.

Realitzem tots els tràmits per resoldre qualsevol aspecte relacionat amb l’activitat laboral dels nostres clients. Oferim un servei integrat per la gestió documental relativa a l’administració de personal i l’assessorament jurídic vinculat a les relaciona laborals.

Assessorament laboral

Assessorament integral en totes les matèries relatives a les relacions laborals i de Seguretat Social;

 • Assessorament en matèria de contractació laboral, tant de contractes subjectes a relació laboral comuna, com contractació subjecta a relació laboral especial.
 • Redacció dels corresponents contractes laborals, amb l’anàlisi i valoració de les clàusules més adequades a la posició ocupada per l’empleat i necessitats de l’empresa, especialment en matèria de confidencialitat, exclusivitat, no competència, propietat intel·lectual i industrial, etc.
 • Assessorament i suport en matèria d’extinció de contractes laborals, valorant les seves conseqüències tant des d’una perspectiva de dret laboral com a conseqüències en relatives a l’àmbit fiscal.
 • Assessorament i gestió en qualsevol gestió amb la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social (TGSS), el Servei Públic d’Ocupació (SEPE), l’Institut Nacional Seguretat Social (INSS) i mútues.

Serveis

 • Actualització permanent de la normativa laboral
 • Assessorament, desplaçament i gestions amb totes les administracions d’ aquest àmbit.
 • Assistència i representació a la Inspecció de Treball
 • Auditoria Laboral i Due Diligence
 • Avaluacions Professionals: Mapes de Talent
 • Consultoria Estratègica de Recursos Humans
 • Contenciosos laborals – Conciliacions Administratives CMAC
 • Definició de les polítiques de formació, elaboració del Pla de Formació Anual alineat a l’estratègia de l’organització i gestió del retorn de la bonificació
 • Estudis i confeccions de les millors accions en situacions empresarials negatives.
 • Expedients i procediments contra la administració en matèria de prestacions
 • Extincions contractuals de tot tipus individuals i col·lectives
 • Gestió de personal – relacions laborals (confecció contractes, nòmines, liquidacions seguretat social).
 • Negociacions amb comitès d’empresa i Creació de convenis propis d’empresa
 • Polítiques retributives. Retribució Variable segons objectius
 • Prestacions de la Seguretat Social.
 • Redacció i estudi de contractes especials i les seves clàusules.
 • Sistemes d´avaluació de l´acompliment i el rendiment
 • Sistemes de planificació dels RRHH: DLLT (descripcions de lloc de treball)

Contractació

 • Assessorament en matèria de contractació laboral, tant de contractes subjectes a relació laboral comuna, com contractació subjecta a relació laboral especial (contractes d’Alta Direcció, representants de comerç, esportistes, etc).
 • Redacció dels corresponents contractes laborals, amb l’anàlisi i valoració de les clàusules més adequades a la posició ocupada per l’empleat i necessitats de l’empresa, especialment en matèria de confidencialitat, exclusivitat, no competència, propietat intel·lectual i industrial, etc.
 • Assessorament i suport en matèria d’extinció de contractes laborals, valorant les seves conseqüències tant des d’una perspectiva de dret laboral com a conseqüències en relatives a l’àmbit fiscal.

Prevenció en Riscos laboral

 • Com consultors en prevenció de riscos laborals, el nostre objectiu és guiar les empreses cap a l’excel·lència empresarial, vinculant la seguretat i salut dels seus treballadors amb el creixement i la millora competitiva de l’empresa

Negociació col·lectiva i reestructuracions laborals

Assessorament integral en totes les matèries relatives a les relacions laborals i de Seguretat Social;

 • Assessorament en matèria de contractació laboral, tant de contractes subjectes a relació laboral comuna, com contractació subjecta a relació laboral especial.
 • Redacció dels corresponents contractes laborals, amb l’anàlisi i valoració de les clàusules més adequades a la posició ocupada per l’empleat i necessitats de l’empresa, especialment en matèria de confidencialitat, exclusivitat, no competència, propietat intel·lectual i industrial, etc.
 • Assessorament i suport en matèria d’extinció de contractes laborals, valorant les seves conseqüències tant des d’una perspectiva de dret laboral com a conseqüències en relatives a l’àmbit fiscal.
 • Assessorament i gestió en qualsevol gestió amb la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social (TGSS), el Servei Públic d’Ocupació (SEPE), l’Institut Nacional Seguretat Social (INSS) i mútues.

Relacions laborals individuals

Assessorament integral en totes les matèries relatives a les relacions laborals i de Seguretat Social;

 • Assessorament en matèria de contractació laboral, tant de contractes subjectes a relació laboral comuna, com contractació subjecta a relació laboral especial.
 • Redacció dels corresponents contractes laborals, amb l’anàlisi i valoració de les clàusules més adequades a la posició ocupada per l’empleat i necessitats de l’empresa, especialment en matèria de confidencialitat, exclusivitat, no competència, propietat intel·lectual i industrial, etc.
 • Assessorament i suport en matèria d’extinció de contractes laborals, valorant les seves conseqüències tant des d’una perspectiva de dret laboral com a conseqüències en relatives a l’àmbit fiscal.
 • Assessorament i gestió en qualsevol gestió amb la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social (TGSS), el Servei Públic d’Ocupació (SEPE), l’Institut Nacional Seguretat Social (INSS) i mútues.

Articles de Àrea laboral

Descobreix els articles de la Àrea laboral de la Consultoria Sensus Manresa

Desplaça cap amunt