/

ASSESSORIA EMPRENEDORS

Assessoria emprenedors

T’ajudem a empendre el teu projecte

T’ajudarem a empendre la teva idea de negoci per tal d’assessorar-te no només en el compliment de totes les obligacions legals, sinó també respecte de la viabilitat del negoci.

Tens una idea de negoci? Nosaltres li donem forma

Som conscients del desafiament que suposa emprendre, posem tots els nostres recursos al seu servei per estudiar i analitzar la seva idea i establir la viabilitat de la mateixa.

 • Análisis de l’idea per escrit.
 • Possibilitat d’obtenció de les llicències necessàries.
 • Establir l’ubicació.
 • Estudiar la dimensió del negoci.
 • Estudi de les necessitats d’inversió i de les vies per al seu finançament.
 • Reflectir-ho tot per escrit en el PLA DE NEGOCI.

Una vegada redactat i confeccionat el seu Pla de Negoci o Viabilitat, donem d’alta la seva activitat com a autònom o constituïm la seva societat, previ estudi del tipus idoni per a les seves necessiats, aixi mateix, incloent totes les gestions legals del seu negoci davant les diferents administracions.

Investiguem les possibles subvencions a les quals pugui acollir-se.

Una vegada en marxa el seu projecte, li oferirem els serveis d’assessoria que necessiti en totes les àrees del negoci i per al compliment normatiu de totes les seves obligacions:

 • Llei de Prevenció de Riscos Laborals
 • Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal
 • Llei de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electròni

Serveis

 • Actualització permanent de la normativa laboral
 • Assessorament, desplaçament i gestions amb totes les administracions d’ aquest àmbit.
 • Assistència i representació a la Inspecció de Treball
 • Auditoria Laboral i Due Diligence
 • Avaluacions Professionals: Mapes de Talent
 • Consultoria Estratègica de Recursos Humans
 • Contenciosos laborals – Conciliacions Administratives CMAC
 • Definició de les polítiques de formació, elaboració del Pla de Formació Anual alineat a l’estratègia de l’organització i gestió del retorn de la bonificació
 • Estudis i confeccions de les millors accions en situacions empresarials negatives.
 • Expedients i procediments contra la administració en matèria de prestacions
 • Extincions contractuals de tot tipus individuals i col·lectives
 • Gestió de personal – relacions laborals (confecció contractes, nòmines, liquidacions seguretat social).
 • Negociacions amb comitès d’empresa i Creació de convenis propis d’empresa
 • Polítiques retributives. Retribució Variable segons objectius
 • Prestacions de la Seguretat Social.
 • Redacció i estudi de contractes especials i les seves clàusules.
 • Sistemes d´avaluació de l´acompliment i el rendiment
 • Sistemes de planificació dels RRHH: DLLT (descripcions de lloc de treball)

Equip

Descobreix la persona responsable de l’equip de Àrea econòmica i financera

1._jordi_massafret_1to1-big

Jordi Massafret Torres

Soci – Economista
jmassafret@sensusconsultoria.com
Llicenciat en Economia per la UB. Amb 30 anys d’experiència com a assessor integral d’empreses, principalment en l’àrea econòmica-financera i fiscal.

Desplaça cap amunt