El Preu del lloguer d’habitatges es limitarà a partir del febrer 2024

La Generalitat i el Ministeri de Vivienda y Agenda Urbana han acordat publicar la resolució que recull els 140 municipis que la Generalitat ha declarat zones de mercat residencial tensionat.

En aquestes àrees declarades tenses, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu de l’últim contracte vigent els últims cinc anys (un cop aplicada la clàusula d’actualització anual d’aquell contracte).

Quan el propietari sigui un gran tenidor, el preu del lloguer no podrà ser superior a l’Índex de referència del preu del lloguer.

En quant a l’Índex de referència, aquest es generarà a través d’un nou sistema, que combinarà el que ja havia estat elaborat per Catalunya al seu dia, basat en les fiances del lloguer que es dipositen a l’INCASÒL, i un de nou en el que està treballant el Ministeri, basat en la declaració de l’IRPF, però ponderat i depenent de característiques de les zones geogràfiques.

Tal i com s’estableix a la Llei d’Habitatge, la vigència de la declaració de les zones tensionades serà de tres anys i es podrà prorrogar per anualitats.

La regulació afectarà als contractes, ja siguin nous o prorrogats, que es signin a partir de l’entrada en vigor de la publicació de la resolució pel Ministeri ,de manera que no tindrà efectes retroactius.

Des de Sensus Consultoria us recomanem que reviseu si teniu contractes d’arrendament d’habitatge que hagin finalitzar o ser prorrogat durant aquestes setmanes, tan si sou propietaris o arrendataris, ja que aquests es poden veure afectats per aquesta normativa.

Clara Casares

Àrea Jurídica

Desplaça cap amunt