Pla de pensions d’ús del sector de la construcció

El VII Conveni col·lectiu general del sector de la construcció, formalitza a nivell estatal un pla de pensions d’ocupació simplificada en el sector de la construcció. ( PPSC). Conseqüentment totes les empreses i autònoms amb assalariats que es regeixin pel conveni col·lectiu de la Construcció d’obres de Barcelona i de qualsevol altra província hauran de realitzar aportacions mensuals a un pla de pensions d’ocupació sectorial en nom dels seus assalariats.

L’entitat VidaCaixa ha estat l’escollida per a la gestió d’aquest Pla Per la qual cosa aquesta entitat serà l’única que gestioni aquest pla de pensions. Per tant les empreses estan obligades d’adherir-se al pla de pensions del sector amb VidaCaixa

Per a donar-se d’alta en aquest pla simplificat, les empreses i autònoms de la Construcció amb personal han de:

  • Accedir al portal Aporta+ de VidaCaixa i registrar-se com a usuari
  • Donar-se d’alta en el Pla de pensions.
  • Donar d’alta a totes les seves persones treballadores, tinguin dret o no a tenir aportacions
  • Realitzar les contribucions establertes en la quantia que estableixi el Conveni col·lectiu provincial d’aplicació

(Adjuntem el fullet explicatiu de VidaCaixa sobre la manera de donar-se d’alta en el PPSC)

Respecte a les quantitats a aportar, el conveni general recull les següent:

  • Al 2022, d’un 1% de l’import dels conceptes salarials de les taules de 2021 del conveni col·lectiu provincial
  • Al 2023, d’un 1% per cent de l’import dels conceptes salarials de les taules de 2021 del conveni col·lectiu provincial
  • Al 2024, d’un 1% per cent de l’import dels conceptes salarials de les taules de 2021 del conveni col·lectiu provincial, sumant un 0,25% de les taules salarials corresponents a 2023.
  • Per als anys 2025 i següents, el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció renegociarà les contribucions al Pla de Pensions

El PPSC entra en vigor en data de 1 de febrer de 2024 en tant que s’ha admès la integració del Pla de Pensions i serà fer les aportacions en el calendari següent:

  • Amb efecte retroactiu dels exercicis 2022, 2023 i gener 2024: Es dona un termini 90 dies a les empreses, des de l’1 de febrer de 2024, per la qual cosa l’últim dia per a realitzar aquestes aportacions és el 30 d’abril de 2024.

Aquestes aportacions corresponents als exercicis 2022 i 2023, amb efectes retroactius, es realitzaran per les persones treballadores que segueixin donats d’alta en l’empresa l’1 de febrer de 2024, que és quan entra en vigor el pla de pensions d’ocupació simplificada en el sector de la construcció.

  • Realitzar les aportacions mensuals a partir del mes de febrer de 2024, que es farà amb efectes retroactius a mes vençut, seguint les instruccions establertes en l’aplicació Aporta+ de VidaCaixa.

El pla de pensions tindrà el caràcter de salari en espècie en la nòmina de la persona treballadora, però no està subjecte a retenció d’IRPF.

Per aquest motiu, en la fulla de salari hi constarà el import corresponent a la aportació mensual.

Esperem que aquesta informació sigui de la seva utilitat i restem a la seva disposició per qualsevol consulta que ens vulguin plantejar.

Desplaça cap amunt