/

POLÍTICA RETRIBUTIVA I COMPENSACIÓ

Política retributiva i compensació

Confecció d’estudis salarials, fix, variable i emocional.

Definició de models de compensació total adequats als plantejaments estratègics i objectius de negoci específics i a la realitat de lavostra empresa i sector.

Assessorament en política de retribució

La retribució constitueix una de les principals eines amb què compten les organitzacions per atreure
el talent, fidelitzar-lo i orientar el desenvolupament de les seves professionals.

Perquè el model retributiu d’una organització compleixi aquests objectius ha de ser dissenyat
atenent a dos principis fonamentals: l’equitat interna i la competitivitat externa.

 • Retribució Flexible
 • Sistema de definició d’Objectius
 • Sistemes de retribució de variables per productivitat, plusos per lloc de feina, hores, primes de
   producció, bonus…
 • Definició per objectius per indicadors, estructurar formalment el sistema, tant jurídicament com
   tècnicament.
 • Disseny de sistemes de Bonus plurianuals, participacions en beneficis, accions, plans de
   pensions etc..

Equip

Descobreix la persona responsable de l’equip de Política retributiva i compensació

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia – Laboralista

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d’experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Desplaça cap amunt